При голям интерес премина конференцията OpenEARTH, събитие, събрало академия, бизнес и институции за обсъждане резултатите от проект BalkanROAD.

От 12-ти до 14-ти февруари 2020 г. в Солун, Гърция, бяха представени различни изследвания и разработки, свързани с адаптацията към климатичните промени и смекчаване на последиците от тях чрез насърчаване на иновативни селскостопански практики и съвременни технологии от Италия, Гърция, Кипър, Македония и Албания.

Асоциация на агроекологичните земеделски производители, в лицето на своя председател Пламен Драгнев и Милена Стефанова, координатор по проекта, взеха активно участие в обсъждания за новото софтуерно приложение за измерване на въглеродния отпечатък във фермите – ROADtool.

Консултантите на Асоциацията от фирма Аберон ООД. и техни колеги от Националата асоциация на младите фермери в България (https://www.namfb.com/bg) участваха в сесиите и дискусиите, свързани с устойчиво земеделие и управление на отпадъците. Представителят на БАН, доц. Любка Пашова представи българския опит в ГИС приложенията с постери, а проф. Светла Маринова от ИПАЗР „Пушкаров” – изследвания върху утайките от ПСОВ за подобряване на почвеното плодородие.
Особен интерес предизвика обучението за разработване на платформи за селскостопански продукти и проследяване с акцент върху въздействието върху околната среда, в което се включи активно и делегация от Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/.
85110229_2543376675877497_2330073870372962304_o