Среща-дискусия за резултатите на проекта CONSOLE

На 20 и 21.10.2022 г. в хотел Терминус гр. София се проведе среща-дискусия. Събитието завърши поредицата от срещи свързани с популяризирането на резултатите от проекта CONSOLE и от последната конференция.  Участието на фермерите в срещата осигури атмосфера на дискусии относно доставянето на агроекологични блага. Дискусията се свърза и с приемането на новите агро-екологични мерки в ОСП и предизвикателствата свързани с тяхното прилагане в новия програмен период, както и предпочитаните договори за доставяне на агроекологични блага.