Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП)е единствената, която иска предвидимост и настоява промените, които се извършват да не се правят в нарушаване на всички законови рамки. Да се спазват правилата и да не се правят промени със задна дата, защото подобни промени ще нарушат целите на мярката.
Като граждани на Република България, които искат сигурност и правила, които да ни гарантират дългосрочност и предвидимост, които да гарантират нашият поминък, искаме гаранции независимо от ранга на чиновниците в системата на земеделието. Защото тази система никога не е била по-неадекватна, по-безобразна и по-непредвидима.
При липса на какъвто и да е отговор, ако поведението на земеделското министерство продължи да е същото от поддръжници на правителството, подкрепящи Бойко Борисов ще стигнем до извода, че трябва сами да се спасяваме и сами да преценим какво трябва да направим, за да има в България земеделие! В такъв случай Еврофондовете ще бъдат разглеждани единствено като инструмент за източване на пари от поредния алчен, държавен мъж, затова се надяваме, че ще получим отговор от Бойко Борисов.
Г-н Борисов, има ли министър в Министерството на земеделието и храните или има зам.-министър, който е превърнал ведомството в еднолична фирма? Ако има такъв, Танева ли управлява? И ако да, докога Грудев ще е в министерството? Ще узакони ли Десислава Танева с подписа си безобразието, което ще ни направи за смях пред цяла Европа?
Г-жо Танева, кой взима решенията в министерството на земеделието и ще поемете ли отговорност да подпишете и да изпратите за обнародване в Държавен вестник наредба, която е против всички европейски разпоредби? Защо, Г-жо Танева, защо въпреки опитите от наша страна за конструктивен диалог с Министерството на земеделието и храните и молбите, които отправихме за съвместна среща и обсъждане на проблема, не бяхме поканени на такава? Защо нито едно от нашите решения не беше предложено за дискусия, след като не искаме повече пари, а дори предлагаме решение за по-малко.
Защо бяха разпространявани явни лъжи, че пари за сеитбооборот няма, защо се манипулират хората? Кой положи тези усилия да дезинформира нашите земеделски стопани? Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) ли е толкова силна, че се отказват от парите, които им се полагат по закон и по нормативна мярка? Или техният председател в лицето на Румяна Ангелова ги е продал?

Александър Атанасов
Председател на ААЗП