През последните дни земеделски стопани, които изпълняват проекти по мярка 214 „Агроекологични плащания“ масово са получили писма от Областните дирекции към МЗХ да се откажат от петгодишните си планове за сеитбооборот. Копие на едно от многото писма е изпратено от земеделски производител до офиса на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП). Земеделците недоумяват защо от Министерство на земеделието ги принуждават да се откажат от проектите си, при положение че държавата вече три или четири години инвестира в земите им.

В писмото има редица юридически неточности, сред които крайният срок за отказ, който е 17 ноември, а не 16 ноември. Земеделци са се оплакали, че в някои от писмата е записана дата 9 ноември, защото от министерството са броили календарни, а не работни дни. Освен това по закон заявленията за отказ трябва да се подават до изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие, а не до областните дирекции на МЗХ. Бенефициенти от Видин са се оплакали в ААЗП, че от МЗХ системно ги безпокоят по телефона, в опит да ги накарат доброволно да се отрекат от поетите ангажименти и от бъдещи плащания по тях.

90 % от проектите на земеделците са стартирали през 2012 и 2013 г., а целите на мярката са постигането на дългосрочен агроекологичен ефект за почвите и водите чрез сеитбооборот. Мярката е част от Програмата за развитие на селските райони и се финансира, както от стария период, така и от новия – 2014 -2020, който беше одобрен от Европейската комисия през месец май 2015 г. След одобрението от ЕК агроминистерството промени Наредба № 11 към мярката, като постави невъзможни за изпълнение условия на проектите и вмъкна опция за отказ без финансови санкции. Така неизрядните бенефициенти получават амнистия за това, че не са изпълнили условията по проектите си, а съвестните земеделци няма да могат да постигнат търсените екологични ползи за земите си.

В писмата от МЗХ се напомня за измененията в Наредба № 11, но никъде не се казва, че промените в документа няма да бъдат одобрени от ЕК. За това системно алармират от ААЗП след серия от проведени срещи между тяхното ръководство и представители на ГД „Земеделие“ и ГД „Околна среда“ в Брюксел.

„Писмата на МЗХ са безпрецедентен натиск от страна на министерството, завоалиран под формата на уведомление, спрямо добросъвестните агроекологични земеделци. Наредба № 11 е променена еднолично от зам.-министър Васил Грудев, който иска да пренасочи парите от мярката към близки до него фирми на зърнопроизводители. Заради това своеволие на Грудев съществува реална опасност парите по ПРСР за България да бъдат спрени, което ще се отрази фатално на земеделския сектор. Грудев съзнателно нарушава правилата на Програмата, за да угоди на шепа мастити зърнари, като им измисля схеми за подпомагане на несъществуващи пчелни кошери. Вече имаше подобен опит с мярка за несъществуващи гъски, който пресякохме. МЗХ изнудва по-малките стопани да се откажат от парите си, за да могат да ги пренасочат към по-големите“, коментира председателят на ААЗП Александър Атанасов.

От Асоциацията обжалват Наредба № 11 във Върховния административен съд и са подали сигнали до ОЛАФ, ДАНС и Главна прокуратура за действията на зам.-министър Грудев.

Отказ