Сдружение “Асоциация на агроекологичните земеделски производители” публикува Публична покана с предмет: “Избор на външна експертна помощ по Проект BMP 1/2.2/2432/2017 „BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector / Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите)” по Програма за транснационално сътрудничество “Балкани – Средиземно море” 2014-2020

Срок за подаване на офертите: 22.03.2018 г.

Документация – прикачени файлове:Публична поканаТехническа спецификацияПроекто-ДоговорОбразец на офертаМетодика за оценкаИзисквания_офертиДекларация чл.12Декларация ЕИК