Сканирано копие на протокола от ОС на ААЗП, проведено на 27.03.2015 г.: Протокол от ОС на ААЗП 27.03.2015 г.Scanned protocol of AAEF’s general meeting from 27.03.2015 y.:  Protocol AAEF’s general meeting 27.03.2015