Уважаеми членове на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители,

С настоящото Ви уведомявам, че на 19 октомври 2015 г. /понеделник/ от 12.00 часа пред сградата на Министерството на земеделието и храните, бул. «Христо Ботев» № 55, входът срещу ул. «Дамян Груев», ще се проведе протест на земеделските производители от страната, на който Ви каним да присъствате, за да защитим заедно нашите интереси и законни права. Моля да имате предвид, че от 11.15 часа ще започнем да се събираме пред служебния вход на министерството откъм ул. „Дамян Груев“.

ЗАЩО ПРОТЕСТИРАМЕ:
• Срещу незаконните и неправомерни действия на ресорния зам.-министър на земеделието и храните Васил Грудев, които са в ущърб на всички земеделски стопани и са в полза единствено на кръга фирми около него;
• Срещу опитът от страна на Васил Грудев да се прекрати една добра практика като сеитбооборота, за да се замени с раздаване на пари „на калпак“, чрез направлението „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваемите земи с орнитологично значение“, за да се облагодетелстват фирми, които гравитират около ресорният зам.-министър;
• Срещу подготвеното от Васил Грудев последно 15-то изменение на ПРСР (2007-2013) и въведените незаконни и неправомерни промени, които безпрецедентно погазват правата на над 20 000 български земеделски производители, с което Васил Грудев цели те доброволно да се откажат от петгодишните си агроекологични ангажименти по сеитбооборота и то в средата на тяхното изпълнение, с лъжливите аргументи, че пари за сеитбооборот няма.

НИЕ ИСКАМЕ:
• Отмяна на това некомпетентно и абсолютно неаргументирано предложение за промяна на ПРСР (2007-2013), с което се въвеждат необосновани допълнителни изисквания към земеделските производители, като в същото време се намалява двойно ставката на подпомагане;
• Продължаване на плащанията по направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите“;
• Да се прекратят наглите опити на Васил Грудев да се източат по схема над 200 млн. лв. по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваемите земи с орнитологично значение“ и да се раздадат парите по направлението без никакви изисквания;
• ПРСР да не остане в ръцете на доказано некомпетентен и със съмнителни лични мотиви за вземане на решения, зам.-министър.

Уважаеми членове, само ако обединим усилията си за постигане на нашите общи цели, ще можем да доведем този проблем до неговото благоприятно разрешаване. Очакваме Ви.

С уважение: Александър Атанасов, Председател на ААЗП

За допълнителна информация и контакт: 0884049959