ВИДЕОТО МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
До края на седмицата Асоциацията на агроекологичните земеделски производители ще внесе сигнал за проверка на Васил Грудев от страна на ДАНС и Прокуратурата. Такова намерение изрази председателят на организацията Александър Атанасов.

След като миналата седмица Асоциацията на агроекологичните земеделски производители организира протест пред агроведомството с искане за оставка на заместник-министър Васил Грудев, председателят Александър Атанасов обяви, че вече е имал неофициални срещи в Брюксел с представители на Генерални дирекции „Околна среда“, „Земеделие и развитие на селските райони“, както и с представител на ОЛАФ относно 15 –то изменение на старата ПРСР по мярка „Агроекология и климат“.

Александър Атанасов, председател на Асоциация на агроекологичните земеделски производители: „Официално сме пратили писма и факсове и по имейла на Сметната палата, на Олаф, на ГД „Земеделие“, ГД „Околна среда“, където сме изразили основателните си притеснения, че политиките, целите, вярата в земеделските стопани, че тези пари се дават за опазване на околната среда за устойчиво ползване на земите, а не се раздават на килограм”.

Атанасов заяви, че тази седмица му предстоят официални срещи с Михаел Пилке – началник Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“.

Александър Атанасов, председател на Асоциация на агроекологичните земеделски производители: „На тези срещи ще коментираме 15 – та нотификация, както и други техни притеснения за мерките, които са за единица площ за опазване на околната среда. Общото впечатление е, че дирекциите на ЕК не са убедени, че плащанията в България водят до постигане на целите и политиките за опазването на околната среда в земеделието.“

По думите на Атанасов, имало съмнения, че в страната ни се извършват действия, несъгласувани с европейските регламенти и правни норми. По думите му е възможно ЕК да започне наказателна процедура срещу България.

Александър Атанасов, председател на Асоциация на агроекологичните земеделски производители: „Министерството е навлязло във водовъртежа на действия, които неминуемо ще доведат, за съжаление, до спиране на програмата.“

От Асоциацията заявиха, че многократно са търсили контакт с Министерството на земеделието, но без резултат.

Александър Атанасов, председател на Асоциация на агроекологичните земеделски производители: „Ние предлагахме решение за сеитбооборота, което изисква по-малко средства, но е адекватно и има логика и щеше да бъде обосновано – то не беше прието т.е. това, че ние искаме пари не е вярно, ние искаме логика и да не се обезсмисля труда на хората.“

От Асоциацията заявиха, че са готви за нов протест. Относно разграничението на някои асоциации, Атанасов заяви, че това е нормално, защото въпросните организации се облагодетелстват от политиките, налагани от МЗХ.