Председателят на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители Александър Атанасов заминава днес, 22 октомври 2015 г. на спешно посещение в Брюксел.

В рамките на посещението си Александър Атанасов ще се срещне с представители на Сметната палата на ЕС, ГД „Околна среда“ на Европейската комисия и службата за борба с измамите ОЛАФ, във връзка с обнародваната в Държавен вестник на 20 октомври 2015 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда на прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

Според Атанасов, Министерството на земеделието и храните иновативно прилага в действие популярния „Параграф 22“ на Джоузеф Хелър, като неизрядните изпълнители по сеитбооборот стават изрядни, защото с промените в Наредба 11 се дава възможност на всички, които не са изпълнявали стриктно ангажиментите си да се откажат без да търпят санкции, а всички останали, които до този момент са били изрядни, да станат неизрядни.

„Очакваме в списъка с доброволно отказалите се от ангажиментите си по сеитбооборот да излязат първо членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), които с протекциите на Свилен Костов и Васил Грудев, в качеството му на изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ в правителството на Пламен Орешарски, са получавали пари без реално да извършват дейности по сеитбооборот. Очакваме Десислава Танева да отговори дали ще продължава да защитава позицията на министър Грудев и дали няма да направи предложение до министър-председателя Бойко Борисов за отстраняването му от длъжността, която заема“ посочва Атанасов.