Уважаеми колеги,

На 29.06.2015 г., понеделник, от 11:00 часа в Пресклуба на БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49) председателят Пламен Драгнев и експерти на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) ще дадат пресконференция на тема: „Скъпоструващи гъски „изяждат“ над 120 млн. евро от европейското финансиране за българското земеделие“.

Пресконференцията е във връзка с разпоредбите на Наредба 7 от 24.02.2015 г.  за прилагане на мярка  10 „Агроекология и климат“ с направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., които дават възможности за извършване на злоупотреби и насочват изцяло средствата за мярката към зърнопроизводителите.

Според ААЗП разпоредбите на Наредба 7 ощетяват финансирането и развитието на агроекологичните дейности в България и са предпоставка за източване бюджета на мярката още с нейното стартиране. Това създава риск да бъде спряна Програмата от Европейската комисия.

Очакваме Ви!

Линк към видео от пресконференцията: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_01a6ycjo