Подкрепяме Отвореното писмо на нашите колеги от Националния съюз на земеделските кооперации в България и се присъединяваме към призива им за поемане на политическа отговорност от страна на зам.-министъра на земеделието Васил Грудев заради приемане на нормативни актове, които са противоречие на българското и европейското законодателство. Очаква се над 3000 земеделски производители, кандидатствали по мярка 10 „Агроекология и климат” през Кампания 2015, да заведат колективни искове срещу МЗХ и ДФЗ. Произволът от страна на зам.-министър Васил Грудев ще доведе до загуба на повече от 130 млн. евро, които ще останат за сметка на държавния бюджет на България.

Пълният текст на писмото може да прочетете по-долу:

страница 1
страница 1
страница 1
страница 1