На 08.04.2014 г. предстои общо събрание на членовете на Асоциация на агроекологичните земеделски производители. Събранието ще се състои от 13:00 ч. в конферентната зала на хотел Феста София. Ще бъдат представени кандидатури на нови членове, ще се състои обсъждане възможностите за подпомагане на земеделските стопани, заложени в проекта на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и ще се разискват организационни въпроси.