На 08.04.2014 г. в хотел Феста София се проведе общо събрание на Асоциация на агроекологичните земеделски производители, на което бяха приети 30 нови членове. Събитието бе и по повод избора на нов член на управителния съвет. На общото събрание бяха дискутирани проблеми свързани с изпълнение на ангажименти по мярка 214, както и новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.