УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) остана единствената организация, която се бори със създадената от зам.-министъра на Земеделието и храните Васил Грудев порочна схема за източване на ВАШИТЕ пари по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

За съжаление нашите разговори и многократното ни настояване за съвместна среща и експертно обсъждане на проблема със сеитбооборота по мярка 214 „Агроекологични плащания” от предишната програма 2007-2013 останаха без отговор от страна на председателят на Национална асоциация на зърнопроизводителите Румяна Ангелова. Многократно сме излагали фактите и доказателствата за това, че Васил Грудев лъже – съзнателно, или от некомпетентност, защитавайки твърдението, че пари за сеитбооборот няма. Всъщност чрез председателят Румяна Ангелова, ползвана като маша в ръцете на зам.-министър Грудев, той ви призовава сами да се откажете от полагащите ви се финансови средства. Нещо повече – цинизмът на г-н Грудев стига дотам, че се опитва да ви внуши, че трябва да му благодарите, че се прави реверанс да не връщате получените до момента суми.

Фактите и действителното положение, както от законова, така и от финансова страна, са съвсем различни. Към настоящият момент, в одобрената ПРСР (2014-2020) мярка 10 „Агроекология и климат“ е изрично разписано и предвидено да бъдат изплатени всички продължаващи ангажименти от мярка 214 до тяхното изтичане – тоест да се плати на одобрените за сеитбооборот за 2016 и 2017 г. сумата от 18,20 евро/дка. – около 35,5 лв/дка. Средствата за това са налични и са заложени в бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“, който е в размер на над 290 милиона евро. Не е необходимо нито да се търсят, нито да се прехвърлят, камо ли да се намаляват плащанията. Парите са предвидени, одобрени от Европейската комисия (EК) и включени в бюджета на мярката. Към днешна дата, за да се изплатят сумите за 2016 и 2017 г. са необходими около 180 милиона евро, като НЯМА ПРОМЯНА в заплащането – тоест по 35 лева и 50 стотинки на декар. Трябва да се вземе предвид, че 2016 г. ще бъде последна за кандидатите, одобрени през 2012 г. От 2017 г. ще се заплаща само на одобрените през 2013 г. Следователно необходимите средства за 2017 г. намаляват значително. Зам.-министър Васил Грудев публично лансираше спекулации за сеитбооборота, като сред неверните му твърдения най-безсрамното и открояващото е това, че той ще бъде спрян тази година и няма да се прилага повече.

Това не само е невярно, но е груба манипулация и лъжа!

В действащата към момента нормативна база (Наредба №11 и одобрената ПРСР (2014-2020) е записано точно обратното. Засега няма нито един официален документ, от който да произтичат някакви промени. Има единствено изпратено предложение за промяна на ПРСР до Европейската комисия, което обаче не води до правни последствия, а отразява личната цел и амбиция на зам.-министър Васил Грудев. Асоциацията на Агроекологичните земеделски производители сезира с писмо ГД „Земеделие” на Европейската комисия какви са същинските мотиви на Васил Грудев за исканата от него промяна. В резултат на проведените досега разговори с Европейската комисия очакваме предложената абсурдна и лобистка промяна да не бъде одобрена. Полагащите ви се средства за сеитбооборота Васил Грудев планира да раздаде за дейността за подпомагане на зимуващите гъски, за която няма никакви изисквания и парите се раздават „на калпак”. Според абсурдната теза на зам.-министър Грудев, направлението за финансиране на зимуващите гъски е много по-полезно и ще постигне по-голям резултат в опазването на земеделските земи, отколкото сеитбооборота.

Тъжната констатация на замислената от Васил Грудев схема е, че в нея участва и председателят на Национална асоциация на зърнопроизводителите Румяна Ангелова. На практика тя действа не във ваш интерес, а като говорител и проводник на задкулисните и лобистки схеми на Васил Грудев. Ако плащанията по сеитбооборота бъдат намалени или отпаднат, средствата ще бъдат насочени към животновъдите. Това ще обслужи финансовите интереси на определена личност, която е добре известна на всички в нашия бранш. Реално единствената възможност за зърнопроизводителите да получават средства от новата Програма за развитие на селските райони ще бъде премахната. Цинично е, че това ще се случи по ваше желание, благодарение на манипулациите на Румяна Ангелова и Васил Грудев.

Надяваме се с ваша помощ да не позволим на Васил Грудев да ощети както нашите членове, така и вас и без никакви аргументи или необходимост да променя условията и реално да ви принуди да се откажете от изпълнението на приетите и одобрени 5-годишни ангажименти по сеитбооборот, съгласно условията, при които сте кандидатствали. Призоваваме всеки от вас да се свърже с Асоциацията на Агроекологичните земеделски производители за уточняване и координиране на реални действия, които да защитят нашите общи интереси. В наше лице ще намерите коректен партньор, който няма да ви подведе и няма да продаде за лична изгода общите ни интереси.

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители