Уважаеми колеги,
Асоциация на агроекологичните земеделски производители остана сама в опитите си да защитава и отстоява интересите на всички земеделски стопани, поели агроекологични ангажименти.
За съжаление нашите становища и предложения, както и многократното ни настояване за съвместна среща и експертно обсъждане на проблема със сеитбооборота остана без отговор от страна на Министерство на земеделието и храните. Напротив, разпространяват се абсолютни лъжи, че пари в бюджета на Програмата за сеитбооборот няма.
Многократно сме излагали фактите и доказателствата за това, че пари за сеитбооборота има. Бюджетът на мярка 10 Агроекология и климат за периода 2014-2020 г. е общо 285 млн. евро, като в програмата изрично е записано, че разходите по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“, извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г. ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“. Към момента, за да се изплатят сумите за 2016 и 2017 г. са необходими около 160 млн. евро, запазвайки сега действащата ставка за сеитбооборот и ако се увеличат драстично санкциите за неспазване на сеитбооборотните планове.
Категорично заявяваме, че пари в бюджета на мярката има и те са за плащане по поети ангажименти. Тези пари са за всички нас, които изпълняваме абсолютно стриктно изискванията на мярката.
Призоваваме ви да не се доверявате на разпространяваните спекулации и манипулации, те се правят абсолютно умишлено!
Трябва веднъж завинаги да се спре порочната практика на промени на нормативната база без да се зачита мнението на бранша и със задна дата, ощетявайки хилядите земеделски стопани, които съвестно изпълняват агроекологичните си ангажименти!
Подкрепете ни и се присъединете се към нас в утрешния протест, за да изразим несъгласието си срещу безпрецедентното погазване на нашите права!
Ние сме Вашето единствено оръжие и инструмент за постигане на целите, защото ако сега не ни подкрепите да защитим правата си, всички ние ще бъдем поставени на колене и ще продължим да бъдем манипулирани и подчинявани на интересите на шепа хора!
Нека с утрешния протест да покажем, че сме единни, да се чуе гласа ни и да поискаме нашите пари за агроекология!