Уважаеми членове на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“,

след проведена среща със заместник-министър Васил Грудев, във връзка с многобройните случаи на неправомерно изисквани от службите по земеделие коригирани планове за сеитбообращение на земеделските стопани бенефициенти по мярка 214 „ Агроекологични плащания“, направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ в случаите, когато  същите не желаят да променят сеитбооборотните  си планове,  искаме да Ви информираме :

Само в сеитбооборотните планове, които ще бъдат променяни, трябва да се отразят новите кодове на културите и то в частта, само на оставащите години агроекологичен ангажимент. Планове, които няма да бъдат променяни не подлежат на корекция.

Ако срещате затруднения от страна на Обшинските служби, моля свържете се с нас, за да Ви предоставим копие на указанията на МЗХ касаещи сеитбооборотните планове!