Комисията по земеделието и храните към Народното събрание,с председател г-жа Светла Бъчварова-Пиралкова,прие предложение от Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААEЗП) за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Това стана само месец след като Асоциацията внесе искания в Комисията, свързани с изменение в начина на административно разпределение на площите. В проекта се предлага земите, включени в мярка 214 „Агроекологични плащания“, да се разпределят без промяна на местоположението и географските им граници до изтичане на срока на поетия агроекологичен ангажимент. Условието е ползвателите да са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за участие в споразумение или разпределение на площи. С промените ще се реши противоречието споразуменията за ползването на земите да са за една година, а агроекологичните ангажименти – за пет. По този начин ще се защитят интересите на всички бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания“ и ще се възпрепятства загубата на стотици милиони европейски средства. Тази законодателна промяна ще сложи край и на често срещанатапрестъпна практика – „земеделски рекет“ (земеделски стопани изпълняващи агроекологични ангажименти биват изнудвани от техни конкуренти), проблем за който ААЕЗП алармира на своя пресконференция.

Настоящите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) са пример за това, как при добра комуникация и взаимодействие между асоциациите, представляващи земеделските производители и държавните институции, в лицето на Народното събрание и Министерство на земеделието и храните,  може да се постигне много за решаването на проблемите и развитието на земеделския сектор.