Призоваваме бенефициентите по мярка 214 „Агроекологични плащания“ да не се подвеждат от натиска и рекета на НАЗ и МЗХ и да не се отказват от проектите си. Нека не допускаме манипулативната машина на зам.-министър Грудев да постигне успех, като принуди хиляди честни земеделски стопани да хвърлят труда и инвестициите си на вятъра. Имаме силите да се справим с това зло и е въпрос на кратко време Наредба № 11 да бъде отменена от Върховния административен съд. Свържете се с представители на ААЗП при всякакви въпроси, съмнения и опасения.