С нова наредба се давало възможност за отказ от програма, но без да се връщат пари

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители подаде жалби до Главна прокуратура, ДАНС и ВАС срещу Наредба № 11 по мярка 214 „Агроекологични плащания“ на заместник-министъра на земеделието Васил Грудев, с които се иска незабавно спиране на действието на подзаконовия акт.
Причините за това са липсата на анализи и аргументация в корекциите на наредбата, с които се завишават изискванията за земеделските производители. Средствата по мярка 214 от ПРСР са предназначени за подпомагане на дейности, с които се опазва околната среда, подкрепя се биологичното земеделие и се запазва биологичното разнообразие. Според ААЗП промените в наредбата ще нанесат многопосочни и непредвидими последствия, от които ще пострадат хиляди земеделски стопани. От Асоциацията лично са получили уврение от представители на ЕК, че заради скандалната наредба евро-финансирането за селските райони ще бъде спряно. Основният аргумент на ААЗП е, че промените в документа противоречат на АПК, защото имат неоправдана обратна сила и засягат производители, чиито проекти са с петгодишен срок на изпълнение и са одобрени през 2012 и 2013 г.

Според жалбоподателите полза от промените на Грудев ще имат неизрядните бенефициенти, които ще могат без финансови санкции да преустановят участието си в ПРСР чрез едно просто заявление. Чрез наредбата Грудев им поставя невъзможни за осъществяване условия и в същото време им предоставя шанс да се откажат от участието си по тяхно желание, без да се налага да възстановяват получените средства от 2012 г. насам. Наредба № 11 вече е обнародвана в Държавен вестник в брой от 20.10.2015 г. и поставя земеделските стопани в патова ситуация, която обезсмисля финансирането на над 1300 стопанства, 90 % от които са с одобрени проекти през 2012 и 2013 г. и в момента навлизат в четвърта или пета година на изпълнение.

„Промените в тази наредба се правят в полза на кръг от фирми на зърнопроизводители около Васил Грудев и съветника в МЗХ Свилен Костов. Костов е лобист на НАЗ и заедно с Грудев уреждат по законов път амнистия за нередовните зърнари, които се възползваха от финансирането за сеитбооборт, без да са направили нищо. Това беше потвърдено в интервю на министър Танева, но не вярвам тя да осъзнава реалните измерения на проблема. Лично получихме уверение от представители на ЕК, че тази наредба ще доведе до спиране на парите за селски райони, защото ефект от платеното до момента няма да има. Най-големите светила в агронауката също излязоха със становище, че промените са безумни и напълно неоправдани. С една безсмислена промяна в „12 без 5“ или само година-две преди изтичането на цикъла за сеитбооборот, Грудев ще нанесе непоправими финансови щети на България, ще амнистира неизрядните получатели на евросредства и ще обезсмисли труда и инвестициите на всички изрядни стопани. И това се случва на тъмно, без обществено обсъждане и без да се отчете опасността от санкции“, заяви председателят на ААЗП Александър Атанасов.

Една от основните цели на мярка 214 е екологичното планиране и въвеждането на сеитбооборотен план за управление на площите. С промените в наредбата обаче стопаните са принудени да променят плановете си за сеитбооборот и балансирано торене, с което се губи дългосрочният ефект от финансирането, чиито резултат идва едва след изтичането на пълния 5-годишен цикъл от проектите. В жалбата на ААЗП е посочено, че новите изисквания налагат „невъзможни агротехнологични операции“, които биха унищожили постигнатия благоприятен ефект от мярката до момента. Според промените на Грудев през зимата трябва „да се поддържа растителна покривка“ върху цялата земеделска площ, за която се получават субсидии. От министерството не са съобразили, че поддържането на зимна растителност ще направи невъзможно засяването на пролетни култури, за които е необходима дълбока есенна оран и култивиране. Освен това зимното залесяване отнема 15-20 дни при идеални агроклиматични условия, но ремето за него вече е отминало, което прави изпълнението на наредбата абсолютно невъзможно.

Това е поредната мярка на ААЗП, с която организацията предприема правни действия в защита на земеделските производители. На дневен ред е и офанзивата на стотици агроекологични земеделци срещу опитите на заместник-министъра на земеделието Васил Грудев да профука всички пари от новия период на ПРСР 2014-2020 г. за отглеждането на патки, гъски и пчели, които са слабо развити в отрасъла. Според асоциацията, некомпетентните действия на Грудев са единствено с цел облагодетелстването на приближени до него и до Свилен Костов фирми. От ААЗП многократно призовават Грудев да бъде освободен от поста, а парите за агроземеделие да отидат по предназначение./БЛИЦ