В изпратената от МЗХ,с подписа на служебния министър В. Грудев ПРСР 2014-2020 и официално одобрена от ЕК на 20.05.2015г. е разписано следното:

Извадка 1
Извадка 2
Извадка 3

Въпрос към министър Васил Грудев и Десислава Танева – отсъстваща от земеделието и горите:
Умишлено ли г-н Грудев разпространява спекулации и заблуждаваше и продължава да заблуждава земеделските стопани за това, че няма средства за сеитбооборота, обратно на разписаното в действащата и одобрена от ЕК ПРСР 2014-2020г.?
Най- лошото е, че на базата на разпространяваната от него невярна информация, извърши промени в НАРЕДБАТА при това без те да са одобрени от Европейската Kомисия.
Ако ЕК не одобри направените безумни изменения, с които цели да откаже земеделските стопани от завършването на агроекологичните им aнгажиментите по мярка 214 от старта ПРСР 2007-2013г. kой ще е oтговорен за пълният хаос, както и за евентуални наказателни мерки на ЕК?

Пълният текст на програмата можете да прочетете тук.