Зам.-министър Грудев направил това, след като фермерите минали към агроекология, ЕК също не била уведомена и може да спре парите

Без да уведоми нито Брюксел, нито браншовите организации, нито земеделските производители, които преди месеци са решили да променят ползването на нивите си към агроекология, заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев е направил промяна в наредбата за прилагането на еврофинансирането, с която този вид субсидии са намалени с над 90 процента.

За това се жалват от Националния съюз на земеделските кооперации в България в писмо до премиера Бойко Борисов, финансовия министър Владислав Горанов и земеделския Десислава Танева, разпространено до медиите в петък. Според тях промяната в размера на субсидията без одобрението на Европейската комисия поставя под риск над 130 млн. евро от националния бюджет, допълващия бюджета на мярката за агроекология от 223 млн. евро. Застрашена от спиране е и цялата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Това е поредното обвинение срещу Грудев за орязване на тъмно на евросубсидиите за агроекология. Преди месец от Асоциацията на на агроекологичните земеделски производители заявиха, че ще го дадат на прокурор заради намалените им повече от два пъти субсидии за изтичащата сега стара ПРСР (2007-2013).

Земеделските кооперации обясняват, че в новата ПРСР, одобрена от Европейската комисия, Министерство на земеделието и храните е разписало правила, изисквания и размер на ставки за подпомагане за мярката “Агроекология и климат“. При определяне на ставките за отделните направления в мярката са посочени конкретни суми в евро на хектар, които влизат в приетата в края на февруари 2015 г. наредба за прилагане на мярката. Дни по-късно – на 4 март, започва подаването на заявления за подпомагане на земеделците, които са решили, че няма да засяват нивите си или част от тях с жито или царевица, а ще ги затревят за опазване на защитени биологични и растителни видове. До изтичането на срока за подаване на заявленията за субсидиране – 9 юли, кандидатите, които поемат петгодишен ангажимент да прилагат агроекологични мерки и дори са инвестирали в част от тези мерки, не са уведомени, че земеделското министерство смята да намали фиксираните в наредбата ставки

Месец по-късно – през август, агроведомството приема наредба за прилагането на други мерки по ПРСР, като в заключителните й разпоредби се прави корекция в наредбата за агроекологичната мярка и редактираният текст гласи, че ставките за подпомагане са в “размер до”, а не “в размер на”.

Това развързва ръцете на Грудев и на 7 октомври с писмо до Държавния фонд “Земеделие”, който изплаща европарите за сектора, той преразпределя бюджетите по мерките, посочват в писмото си до Бойко Борисов земеделските кооперации.

“С това само по себе си неправомерно действие, МЗХ създава предпоставка за намаляване на сумите за подпомагане на декар. Самият факт, че тази промяна, засягаща над 3 млн. декара в България е извършена в заключителните разпоредби на друга наредба, а не чрез официално изменение на Наредба 7 по Мярка 10, не е обсъдена със заинтересованите страни и при пълна липса на прозрачност и публичност, връща състоянието на земеделието в България години назад, белязани със спиране на европейските фондове в сектора”, посочват фермерите.

Според тях, засегнати от силното орязване ще са над 3000 земеделски производители, вече кандидатствали за субсидии за агроекология, които сега се оказва, че няма да покрият дори разходите им за затревяване например на терените.

В писмото си те посочват, че “опитите на ресорния зам.-министър Васил Грудев да изменя одобрената Програма за развитие на селските райони, без да спазва административните процедури и без диалог със заинтересованите страни погазва правата на фермерите в България и уронва престижа на администрацията в България, оставяйки усещането за личен интерес”.

Кооперациите искат от правителството да отмени “незаконосъобразните поднормативни актове на Министерство на земеделието и храните” и да подведе под наказателна отговорност виновните лица. Те предупреждават, че ако не се вземат мерки, ще уведомят Брюксел за действията на Грудев.

Източник: Mediapool.bg