За нас

Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през месец февруари 2014 г. Основоположници на Асоциацията са юридически и физически лица, земеделски производители, извършващи дейности в направление агроекология по Програма за развитие на селските райони.

Част от нашите членове са: ЕТ “Стожер – Стоян Стоянов”, “Агротех Импекс 98” АД, “КОКО” ООД, “БИОСИМ” ООД, ЕТ “Земеделска къща Аграрика – Михаил Шевкенов”, “Про Агро 2000” ООД, “Булагримекс” ООД, “Каприз-2004” ООД, ЕТ “Агроинс – Димка Маринова”, ЕТ “Булгарплод – Георги Разсипийски” и много други

Председател на ААЗП е ПламенДрагнев. Той е роден на 30 май 1977 г. в гр. Ямбол. Завършва бакалавърска степен по специалностите финанси и застраховане в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София и магистърска степен по Финансов мениджмънт и маркетинг във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), гр. София. Неговата професионална кариера е тясно съврзана с аграрната икономика и развитие на селските райони. Преди основаването на ААЗП, Пламен Драгнев е придобил значителен опит в публичния сектор  като експерт по икономически и финансови дела в ДФ “Земеделие” – Разплащателна Агенция.

Владее отлично английски, испански и руски език.

Централният офис на Асоциацията на агроекологичните земеделските производители се намира в град София
ПК 1000, на адрес: ул. Съборна 4, вх В, ет 2, ап 4 .