Необходимо е приемане на спешни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) предупреждава, че България може да загуби милиони от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Причината е, че предвид настоящата политическа обстановка в страната, има реална опасност предложените от асоциацията и приети от Комисията по земеделието и храните към Народното събрание променив Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) да не бъдат окончателно гласувани от парламента в срок до 01.08.2014 г. Законопроектът предвиждаизменение в начина на административно разпределение на площите в процедурата по чл.37в от ЗСПЗЗ при липса на съгласие между ползвателите при създаване на масиви за ползване, което се сключва всяка година, т.е. включените в мярка 214 „Агроекологични плащания“ земи, да се разпределят без промяна на местоположението и географските им граници до изтичане на 5-годишния срок на поетия агроекологичен ангажимент. Според браншовата организация, влизането в сила на тези промени преди 01.08.2014 г. е изключително важно, тъй като след тази дата започва сключването на споразуменията за комасация за новата стопанска година. Ако този срок не се спази и промените влязат в сила след  него, това би означавало интересите на агроекологичните земеделски производители, бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, отново да не бъдат защитени и да бъде застрашено успешното изпълнение на поетите от тях ангажиментите. От ААЗП изразяват надежда, че настоящата политическа нестабилност няма да доведе до нерешаване на проблема и до прехвърлянето му към бъдещия парламент, тъй като това ще позволи за поредна година земеделските производители да бъдат подлагани на  „земеделски рекет“ чрез изнудване на земеделските стопани, изпълняващи агроекологични ангажименти от техни конкуренти. ААЗП призовава Народното събрание и всички политически партии в него  да поставят интересите на земеделските производители и на държавата пред политическите интереси  и разногласия и да приемат предложените промени в срок. Само така ще се гарантира успешното изпълнение на поетите ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и ще бъде възпрепятствана загубата на стотици милиони европейски средства.English:

Необходимо е приемане на спешни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) предупреждава, че България може да загуби милиони от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Причината е, че предвид настоящата политическа обстановка в страната, има реална опасност предложените от асоциацията и приети от Комисията по земеделието и храните към Народното събрание променив Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) да не бъдат окончателно гласувани от парламента в срок до 01.08.2014 г. Законопроектът предвиждаизменение в начина на административно разпределение на площите в процедурата по чл.37в от ЗСПЗЗ при липса на съгласие между ползвателите при създаване на масиви за ползване, което се сключва всяка година, т.е. включените в мярка 214 „Агроекологични плащания“ земи, да се разпределят без промяна на местоположението и географските им граници до изтичане на 5-годишния срок на поетия агроекологичен ангажимент. Според браншовата организация, влизането в сила на тези промени преди 01.08.2014 г. е изключително важно, тъй като след тази дата започва сключването на споразуменията за комасация за новата стопанска година. Ако този срок не се спази и промените влязат в сила след  него, това би означавало интересите на агроекологичните земеделски производители, бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, отново да не бъдат защитени и да бъде застрашено успешното изпълнение на поетите от тях ангажиментите. От ААЗП изразяват надежда, че настоящата политическа нестабилност няма да доведе до нерешаване на проблема и до прехвърлянето му към бъдещия парламент, тъй като това ще позволи за поредна година земеделските производители да бъдат подлагани на  „земеделски рекет“ чрез изнудване на земеделските стопани, изпълняващи агроекологични ангажименти от техни конкуренти. ААЗП призовава Народното събрание и всички политически партии в него  да поставят интересите на земеделските производители и на държавата пред политическите интереси  и разногласия и да приемат предложените промени в срок. Само така ще се гарантира успешното изпълнение на поетите ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и ще бъде възпрепятствана загубата на стотици милиони европейски средства.