Уважаеми членове на Асоциацията,
Уважаеми земеделски производители от страната,

Във връзка с изготвения и предложен за публично обсъждане на сайта на Министерството на земеделието и храните проект от заместник-министър Грудев на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 г., ви призоваваме да не се безпокоите и да не го взимате предвид. Това е поредната спекулация и манипулация на Грудев, който ползва институцията като частен инструмент за прокарване на личните му интереси и финансово благополучие.

Предложеното изменение в ПРСР 2007-2013, в частта мярка 214 „Агроекологични плащания“ и последвалото предложение за изменение на Наредба 11, предложена за обществено обсъждане са плод единствено и само на личната преценка и личните цели на Грудев. Според едни от най-известните специалисти в областта на земеделието, предложенията са измамни, абсурдни и неаргументирани. Те са неприложими и крайно закъснели да влязат в сила за предстоящата стопанска година (2015-2016 г.), защото земеделските култури са вече засяти. Апелираме да не се поддавате на поредната груба манипулация на Грудев, който внасяйки за одобрение един недопустим и крайно дискриминационен проект, нарушава вашите права, и интересите на земеделски производители и ви поставя в изключително неблагоприятна позиция да изпълнявате невъзможни за изпълнение условия и да получите мизерни средства за труда си и положените изключителни усилия.

За изброените до момента безобразия, от ААЗП подготвяме сигнали до Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, Прокуратурата и ДАНС, в които агрументирано ще изложим истинските мотиви за предложените промени, защото сме убедени, че безобразията на ресорния зам.-министър на земеделието и храните трябва да станат обект на съответните органи, защото те не са нито в полза на държавата, нито на земеделските стопани. В тази връзка, ние сезирахме и Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, и изразихме нашите дълбоки опасения и тревога, че това изменение на ПРСР 2007-2013 по никакъв начин няма да отговори на първоначалните цели на мярка 214 „Агроекологични плащания“, че ще е пагубно за нейното успешно приключване и за постигане на нейните цели, както и че предложените изменения ще засегнат голяма част от българските земеделски производители. Отговорът, който получихме напълно адекватно съответства на описаната от нас ситуация. Дадени ни бяха уверения, че Европейската комисия е в процес на обсъждане с българските власти на съдържанието на предложението за 15-то изменение на ПРСР 2007-2013 и неговото потенциално неблагоприятно въздействие. Целта на ЕК е да се намери подходящо решение на този проблем, като се зачетат оправданите и законосъобразни очаквания, и интереси на всички страни.

ААЗП е в пълна протестна готовност и нашите членове вече изразиха своето желание за активни протестни действия. Затова призоваваме всички, които искат безобразията на Грудев да спрат да поставят под заплаха ПРСР да се присъединят към нас. Считаме, че Грудев е реална опасност за най-успешното правителство на ГЕРБ и благодарение на това, че все пак той не разполага с цялата власт, нещата не са излезли извън контрол.

Асоциация на агроекологичните земеделски производители