Малка държава сме и поне още 5-6 години България ще продължи да е нетен износител на биопродукция, заяви доц. Владислав Попов, директор на Агроекологичен център в АУ – Пловдив.

Доц. Владислав Попов е директор на Агроекологичен център в Аграрния университет в Пловдив и като такъв организира и извежда научно-приложни проекти и програми, участва активно и в обучението на фермери, агрономи и специалисти в прилагане на методите и практиките на биологичното и устойчивото земеделие, опазване на околната среда, интегрираното селско развитие и др.