Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) в последните дни представи пред обществеността данни относно дейността за изхранване на зимуващите гъски от ПРСР 2014-2020, липсата на конкретни изисквания  и риска държавният бюджет да бъде ощетен с близо четвърт милиард лева.  В отговор на това, ресорният зам. министър Васил Грудев подмени темата, създавайки изкуствено напрежение между нас и други наши партньорски асоциации, представяйки я като действия, насочени срещу зърнопроизводителите и по-специално срещу Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), което е груба манипулация и отказ от решаването на реалните проблеми в сектора. Апелираме зам. министър Грудев да спре със създаването на напрежение и хаос и да поеме незабавно политическата отговорност за допуснатите груби грешки по направлението за зимуващите гъски до момента.

ААЗП настоява Министерство на земеделието и храните да гарантира, че  средствата по мярката за зимуващите гъски няма да се раздават „на калпак“, а ще бъдат предоставени за извършването на реални дейности и спазването на конкретни изисквания, за да се гарантира ефекта от прилагането на тази дейност. Апелираме МЗХ да излезе с официална позиция относно бъдещото прилагане на направлението, което да внесе яснота на сегашните и на бъдещите кандидати за подпомагане.

Всички оповестени до момента позиции от страна на зам. министър Грудев са в разрез и противоречие с одобрената ПРСР 2014-2020, действащото и прието законодателството, което води до сериозни съмнения за неговата професионална компетентност и мотивация.  Също така липсва и каквато и да е официална позиция на МЗХ относно прилагането на най-ефективната и работеща мярка от ПРСР 2007-2013– „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от мярка 214 Агроекологични плащания. ААЗП изразяваме притеснението си относно разпространената от зам. министър Грудев информация, че мярката ще бъде прекратена преди достигане до очаквания ефект от изпълнението на поетите 5-годишни ангажименти и в разрез с всички действащи европейски и национални нормативни актове, което категорично предизвиква готовността за протестни действия от страна на нашите членове.

Необходимо за целия сектор и всички земеделски стопани е незабавната реакция на министър Танева и  с личното й ангажиране за решаването на създадените проблеми. Очакваме  официална позиция по всички поставени теми от министър Танева, както и относно действията и бездействията на ресорния зам. министър Грудев.

Призоваваме всички организации, които защитават земеделието в България, да подкрепят поставените от нас искания за прозрачни и ясни правила, водещи до сигурност за целия сектор. Асоциация на агроекологичните земеделски производители се ангажира да изготви предложения, които ще бъдат представени на всички браншови организации и асоциации с цел постигане на единна позиция по проблемите и представянето й през МЗХ.

Управителен Съвет на ААЗП