Асоциация на агроекологичните земеделски производители внесе в Комисията по земеделие и храни към Народното събрание предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).

Внесените промени имат за цел да защитят интересите, както на всички бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, така и на всички земеделски стопани (ЗС) и да се възпрепятства очертаваща се загуба на стотици милиони европейски средства. С промяната ще се отрегулира изискването за ползване и поддържане на една и съща по размер и географски разположена площ на ЗС, одобрени по мярка 214. Основно изискване по мярката е първоначално одобрената през първата година площ да бъде запазена през 5-те години на изпълнение на агроекологичната дейност, като е допустимо намаление максимум до 10%.

Очакваме Комисията по земеделие в НС да предприеме незабавни действия по приемане и обнародване на предложените промени, за да се приложат през текущата кампания за заявяване на обработваните площи, изтичаща на 30 май 2014. В противен случай, усвояването на средства по Агроекология ще се превърне от успех в крупен провал. В Министерство на земеделието и храните, Асоциацията е предложила необходимите промени и в Правилника за прилагане на закона. Така субективният фактор в действащата нормативна уредба ще бъде изключен и ще се създадат ясни правила при сключване на споразуменията по член 37, точка В от ЗСПЗЗ. В противен случай, сигналите, които получаваме от наши членове и други земеделски стопани за масов рекет от фирми и лица, които наемат земи в одобрените им по Агроекология площи, ще се разраства и ще доведе до непоправими последствия. Фирмите и лицата заявяват, че ще обработват наетите земи в реални граници, което е практически невъзможно, но се допуска от сега действащата нормативна уредба и води до явлението “фермерски рекет”. По този начин земеделските стопани стават зависими и не могат да изпълнят ангажимента си за припокриване на площите.

Именно за това Асоциацията алармира още на 27 март – че земеделските стопани са изложени на огромен риск да връщат вече получени от тях средства, което ще доведе до загубата на 500 млн. лева и последващи фалити на честни земеделски стопани, които са отказали да плащат фермерски рекет.

Ако не бъдат разгледани и приети предложените промени в ЗСПЗЗ в срок, гарантиращ възможността на производителите да изпълнят поетите ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Асоциация на агроекологичните земеделски производители ще излезе с решение по отношение на бъдещите си действия, с цел разрешаване на този сериозен проблем. Разчитаме на отговорно държавническо поведение, както от страна на Народното събрание, така и на Министерство на земеделието и храните.

Предложение за изменение на ЗСПЗЗ