На 30 септември 2015 г. се състоя извънредно общо събрание на членовете на Асоциация на агроекологичните земеделски производители, на което за Председател на Управителния съвет на сдружението беше избран Александър Атанасов.

Досегашният председател Пламен Драгнев беше избран за Изпълнителен директор на асоциацията.