Линк за публикацията във Фрогнюз

Във връзка с разпространяваните явни лъжи, че пари в бюджета на Програмата за сеитбооборот няма категорично заявявам, че тези твърдения са опит за манипулация и се правят абсолютно умишлено. Това заяви председателят на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители Александър Атанасов пред Фрог.

Пари в бюджета на мярката има и те са за плащане на поети ангажименти. Тези пари са за всички, които изпълняват абсолютно стриктно изискванията на мярката, допълни Атанасов и поясни, че бюджетът на мярка 10 „Агроекология и климат“ за периода 2014-2020 г. е общо 285 млн. евро, като в програмата изрично е записано, че разходите по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“, извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г. ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“.

Той добави, че за да се изплатят сумите за 2016 и 2017 г. са необходими около 160 млн. евро, като се запази сега действащата ставка за сеитбооборот и ако се увеличат драстично санкциите за неспазване на сеитбооборотните планове. Според Атанасов, трябва веднъж завинаги да се спре порочната практика на промени на нормативната база без да се зачита мнението на бранша и със задна дата, като по този начин се ощетяват хилядите земеделски стопани, които съвестно изпълняват своите агроекологични ангажименти.

Председателят на ААЗП призова, всички, които искат да подкрепят протеста срещу безпрецедентното погазване на правата на земеделските производители, да се присъединят утре, 19 октомври 2015 г. от 12.00 часа пред Министерството на земеделието и храните (входът откъм ул. Дамян Груев“).
Нека заедно да покажем, че няма да допуснем да бъдем манипулирани и подчинявани на интересите на шепа хора, добави още Атанасов.